10 آذر

زینب تهرانی مقدم دختر شهید حسن تهرانی مقدم پدر موشکی ایران همزمان با ترور بیرحمانه دانشمند هسته‌ای شهید محسن فخری‌زاده، متن قابل تاملی را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد. زینب تهرانی مقدم در اینستاگرام خود نوشت: "خودش را کشتید، خونش را چه می‌کنید؟ رهبر عزیزمون در پیامشان در…